MÅLRETTET KONTAKT MED IDEALTALENTER

LearnSome samler jeres indgang til uddannelsesinstitutionerne, så underviserne nemt kan tage kontakt til erhvervslivet. I brander jer som fagligt stærke eksperter og sætter et seriøst aftryk via indsigt i jeres kerneforretning.

I kan skabe kontakt til både studerende fra universiteter og/eller elever fra HHX, HTX, STX, HF & EUX/EUD. 

KOM IND I UNDERVISNINGEN NU

HVAD ER LEARNSOME?

LearnSome giver jer direkte adgang til de idealtalenter, I ønsker at skabe relation til. I kan komme helt ind i undervisningen i en faglig kontekst, enten ved at stille eksperter til rådighed som gæsteundervisere eller ved at få udviklet en case med udgangspunkt i jeres virksomhed/organisation.

I samarbejde med jer og faglærere fra uddannelsesmiljøet udarbejder vi målrettede cases og udvælger eksperter fra jeres virksomhed/organisation, der kan indgå i undervisningen med jeres dagligdag, problemstillinger og karrieremuligheder i fokus.

HVORFOR LEARNSOME?

LearnSome giver jer mulighed for at målrette jeres employer branding og rekrutteringsindsat til netop de unge, der er relevante for jer. Ved at indgå i undervisningen med en gæsteunderviser og/eller en case arbejder de studerende/eleverne virkelighedsnært og pensumrelateret med jeres virksomhed/organisation, hvilket øger kendskabsgraden.

I brander jer som fagligt stærke eksperter og sætter et seriøst aftryk via indsigt i jeres kerneforretning, og målgruppen får samtidig indsigt i fremtidige karrieremuligheder.

 

SÅDAN FUNGERER LEARNSOME

LearnSome hjælper jer med at udvælge eksperter med relevante profiler. Sammen med faglærere udarbejder vi cases, som skræddersyes til netop jer.

I vælger selv, hvem der kan booke jer/downloade jeres case – både ift. geografi og uddannelsesretning. 

Synliggørelse af jeres eksperter og cases på LearnSome er gratis for alle virksomheder og organisationer.

I betaler enten pr. booking eller køber en samlet pakke.

HVORFOR IND I UNDERVISNINGEN?

DE UNGE VIL GERNE ERHVERVSLIVET

63%

Foretrækker undervisning, der tager udgangspunkt i en aktuel og virkelig problemstilling

78%

Ønsker at arbejde mere med aktuelle cases/problemstillinger fra erhvervslivet i undervisningen

88%

Vil gerne, at eksperter fra erhvervslivet deltager som gæsteundervisere i relevante timer

(Kilde: Generation Lab 2018)